montované haly

Zrejme každý už počul o sendvičových paneloch a možnostiach ich využitia. Veľa ľudí si ich však spája hlavne zo zatepľovaním rodinných domov. Vedeli ste, že PUR panely sú skvelý „smart“ materiál aj na výstavbu rôznych priemyselných hál ?

Čo všetko si treba predstaviť pod pojmom priemyselná hala ?

Sú to rôzne typy montovaných budov či už v logistickom, poľnohospodárskom alebo potravinárskom priemysle. Montované haly môžu slúžiť výhradne na priemyselné účely, alebo k nim môže byť pripojená aj administratívna budova. Konkrétne sa jedná o obchodné parky, výrobné haly v automobilovom alebo hutníckom priemysle, chladiarenské a mraziarenské budovy, logistické centrá, sklady, garáže či poľnohospodárske budovy na chov zvierat. Z PUR panelov sa dá postaviť montovaná hala na akékoľvek použitie.

Prečo sú práve PUR panely tak hojne využívané ?

Sendvičové panely sú stavebným prvkom, ktorý disponuje preukázanými výhodami oproti iným materiálom.  PUR panel má skvelé tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti, čo je základnou podmienkou pri montovaných halách. Montovaná hala musí spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Na začiatku sa vypracuje projekt, zasadí oceľová konštrukcia a vsadia sa PUR panely. Montáž je extrémne rýchla aj vďaka tomu, že sa jedná o prefabrikovaný materiál. Projekt sa dá realizovať skoro v každom počasí, nevyžaduje si ani extrémnu personálnu náročnosť, vďaka čomu sa znížia aj finálne náklady na jeho realizáciu.

Aké sú ďalšie výhody PUR sendvičových panelov ?

Okrem rýchlej montáže a zdravotnej nezávadnosti poteší aj fakt, že materiál sa dá ľahko demontovať, a v prípade potreby aj recyklovať. Pri  výrobných halách príde vhod aj zvukotesnosť panelov. Za zmienku určite stojí aj vizuálna stránka. Každý projekt by mal okrem efektívnosti spĺňať aj určité estetické kritériá. PUR panely sa vyrábajú v rôznych materiálových a farebných prevedeniach, s rozdielnou profiláciou vonkajšieho povrchu. Každý projekt sa tak dá zrealizovať priamo podľa požiadaviek investora. Netreba opomenúť ani fakt, že montovaná hala musí spĺňať aj prísne hygienické normy, hlavne ak sa jedná o poľnohospodárstvo a potravinárstvo. PUR sendvičové panely všetky tieto normy spĺňajú. 

Na čo si treba dať pozor pri realizovaní projektu ?

V prvom rade si treba na trhu nájsť skúsenú firmu, ktorá sa montáži hál venuje nejaký ten čas a má dobré referencie. Dôležitým prvým bodom je však kvalitný projekt. Je dobré si vopred ujasniť, či sa bude jednať len o priemyselnú budovu, alebo k nej budú patriť aj kancelárie. Do úvahy treba vziať aj účel využitia montovanej haly. Rozdielne účely využitia si vyžadujú rozdielne typy PUR panelov. Dobrý príklad je chladiarenská hala, pri jej montáži musia byť použité vysoko tepelnoizolačné panely. Vedeli ste o tom, že je možné zatepliť alebo izolovať už aj hotovú zmontovanú halu ? Nie je potrebné ju od konštrukcie prerábať. Výhodou určite bude aj nízka hmotnosť budovy a jej ľahký obvodový plášť. Zároveň si však zachováva potrebnú pevnosť. PUR panely sa využívajú aj na montáž športových hál a oddychových centier. Tento univerzálny, nízkoenergetický a ekonomický materiál si získava čoraz väčšiu obľubu pri realizovaní mnohých projektov. Ak chcete dosiahnuť atraktívny exteriér bez kompromisov na kvalite, PUR sendvičové panely sú pre váš biznis to pravé.