Montované haly

  1. Identifikujte, či sa panel použije na stenu alebo strechu.
  2. Zistite estetické a architektonické požiadavky podľa projektu pre výber vhodného sendvičového panelu.
  3. Na základe analýzy zaťaženia, identifikujte štrukturálne potreby podľa projektu. Vyberte si najvhodnejší sendičový panel a jeho kotviace prvky.  
  4. Zistite potrebu požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov a panelov, aby ste dodržali potrebné požiarne predpisy.
  5. Identifikujte zvukovú a/alebo tepelnú izoláciu stien z hľadiska účinnosti a úspory energie.
  6. Identifikujte najlepšiu povrchovú úpravu exponovanej strany sendvičového panelu (panely z minerálnej vlny) z hľadiska degradácie, pre zachovanie čo najdlhšej životnosti.
  7. Overte, či sú dodacie podmienky a kvalitatívne štandardy sendvičového panelu kompatibilné s požiadavkami projektu a staveniska.
  8. Montáž panelov by mala byť vykonaná skúseným a kvalifikovaným personálom, aby sa zabezpečilo, že inštalácia je vykonaná v čo najvyššej kvalite a v súlade so všetkými predpismi výrobcu. 
  9. Zaistite, aby boli normy pre manipuláciu a skladovanie dodržané v súlade s pokynmi výrobcu.
  10. Zriaďte si správny plán kontroly a údržby pre zabezpečenie životnosti garantovanej výrobcom sendvičových panelov