Spoločnosť Energio sa síce krátko zaoberá odvetvím obnoviteľných zdrojov, ale má dlhoročnú tradíciu a veľa obchodných skúsenosti. Firma ako taká má viac ako 20 rokov a neustále si buduje svoje hodnoty a dizajn.

Firma začala podnikať v poľnohospodárskom sektore už v roku 1990. Zaoberala sa dodávkou dojacich zariadení a ich vybavením. V roku 1996 bola založená spoločnosť Frigera Slovakia s.r.o.. Bola to pobočka českej spoločnosti Frigera Kolín ako výrobcu chladiarenských zariadení.  História českej Friegeri siaha až do roku 1924, kde bola vlastnená firmou General Motors, ktorá okrem áut vyrábala aj technológie chladenia a mrazenia.

Frigera Slovakia sa venovala hlavne dodávkou a inštaláciou technológií chladenia a mrazenia v priemyselnom sektore. Montované priemyselné haly robí firma od roku 2003 a tiež začala dodávať a montovať sendvičové panely. V roku 2009 sa začala spoločnosť zaoberať obnoviteľnými zdrojmi ktoré sa stali dôležitou časťou podnikania.

V roku 2010 došlo k zmene obchodného názvu na ENERGIO, ktoré lepšie vystihuje všetky sektory podnikania našej spoločnosti.