PUR panel sa skladá z polyuretánovej peny, ktorá vzniká napenením polyuretánovej hmoty a vytvára uzavretú mikroskopickú štruktúru. Vďaka nej má PUR sendvičový panel skvelé tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti.

PIR panel sa vyrába s použitím polyisokyanurátovej peny, ktorá je tvorená kombináciou uretánových a iskyanurátových väzieb. Pri výrobe sa uplatňujú okrem prebytočného izokyanátu aj polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do prstencovej štruktúry. Naproti tomu, pur panely obsahujú predovšetkým molekuly s uretánovými väzbami.

Kde všade sa môžu využiť PIR sendvičové panel?

 Izolačné dosky z tohto materiálu bývajú na povrchu obojstranne upravené s pridaným plastom alebo plechom. Vďaka týmto parametrom poskytujú výborné tepelno – izolačné vlastnosti. PIR panel má menšiu hrúbku ako štandardný panel, no napriek tomu spĺňa úžitkové vlastnosti a náročné štandardy spotrebiteľov.

PIR panely  majú široké použitie, najčastejšie ako izolačné dosky na zateplenie šikmých, tak isto aj zateplenie plochých striech. Napríklad zateplená drevostavba má vďaka tejto izolácii vynikajúce úžitkové vlastnosti. PIR panely majú totiž vhodne nadimenzované vlastnosti, ktoré dosahujú všetky parametre pre nízkoenergetické domy.

Aké sú výhody PIR panelov?

  • Zvýšená odolnosť voči ohňu
  • Lepšie izolačné vlastnosti
  • Vyššia stabilita rozmerov a zároveň ľahká konštrukcia
  • Vyššia pevnosť v tlaku
  • Dobrá cenová dostupnosť

Aké sú teda hlavné rozdiely medzi PUR a PIR sendvičovými panelmi?

V prvom rade, ich rozdiel spočíva v zložení izolačnej peny (viď vyššie). Okrem toho, jeden z hlavných rozdielov je v odolnosti voči ohňu a vysokej teplote. Hlavným znakom izolácie na báze polyizokyanurátu (PIR) je termoreaktivita polyméru. Pri vystavení ohňu sa na polyméri vytvára pórovitá uhlíková matrica, čím zabraňuje spáleniu a následne šíreniu ohňa. Skupina horľavosti sa označuje ako G1, čo značí nízku horľavosť. Preto sú PIR panely veľmi žiadané pri zatepľovaní striech. Obzvlášť opatrní by sme mali byť pri výbere izolačného materiálu na strechu, pretože nesprávne zvolený typ materiálu vedie k redukcii životnosti celého strešného systému.

Oba typy sendvičových panelov, PUR aj PIR sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti vlhkosti, a schopnosti zachovať si geometrické rozmery a jednotnosť. Pri zoslabnutí vodnej izolácie sa totiž zvyšuje tepelná vodivosť materiálu, čo má za následok zníženie tepelného odporu obvodového plášťa budovy.

Ako aj v prípade PUR panelov, tak aj pri PIR paneloch existuje veľa možností a kombinácií obkladov. Tým získame produkt s rôznymi vlastnosťami a aplikáciami. PIR panely sa vďaka svojim vlastnostiam používajú hlavne v strešných systémoch, ale aj netypicky na zatepľovanie podláh, na steny v saunách či zimných záhradách.

Izolačné dosky PIR sú výnimočné výrobky, ktoré v sebe spájajú modernosť a unikátnosť vlastností vďaka kombinácii použitých materiálov. Ako aj PUR panely, sú tiež šetrné k životnému prostrediu a je možné ich recyklovať, a do značnej miery znova použiť.

Ako sme si spomenuli vyššie, sú extrémne odolné voči požiaru, ale aj pôsobeniu chemických látok, húb či baktérií.  Aj s malou hrúbkou tepelnej izolácie spĺňa PIR panel požiadavky teplotechnickej normy. Sendvičové PIR panely sú ľahšie a tenšie ako iné panely, no zároveň majú vysokú odolnosť. PIR sendvičové panely ponúkajú riešenia aj tam , kde sa vyžadujú unikátne technologické riešenia. Spĺňajú náročné kritériá nízkoenergetických a ekonomických požiadaviek.