S rozmachom výstavby montovaných hál v priemyselných a logistických parkoch stúplo aj využitie strešných PUR panelov a aj sa sprísnili nároky na ich kvalitu. Poďme si rozobrať, aké vlastnosti by mali mať strešné panely z polyuretánu aby spĺňali izolačné, protipožiarne či hygienické normy.
Strešné panely z polyuretánu
Strechy montovaných hál musia najviac odolávať poveternostným vplyvom a pritom si zachovať svoje vlastnosti. Je potrebné už pri projektovaní montovanej haly myslieť na silu a smer vetra, na množstvo zrážok alebo na snehové kalamity. Strešný PUR panel musí byť pružný a zároveň jeho ukotvenie v nosnej konštrukcii musí byť pevné, aby napríklad udržal silnú snehovú nádielku. Zároveň sú strešné panely vystavené slnku a slnečnému žiareniu, preto musí byť ich farebnosť určená vzhľadom na množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia, aby sa tieto sendvičové panely neprehrievali na kovovom opláštení.

Spoje strešných PUR panelov
Aj na spoje strešných PUR panelov sú kladené vyššie nároky ako na spoje stenového opláštenia montovanej haly. Spoje musia mať len minimálnu tepelnú rozťažnosť, aby vplyvom tepla nedošlo k zvlneniu strechy a na druhú stranu, pri nízkych teplotách nesmie dôjsť k zmršteniu strešného panelu. Taktiež je potrebné myslieť na to, aby cez spoje neprenikla žiadna voda a do montovanej haly nezatekalo.

Pre toto sa používajú pri výstavbe strechy montovaných hál viditeľné spoje strešných PUR panelov, nakoľko sa tieto spoje prekrývajú a tým dochádza k ochrane spoja panelov.


Svetlíky a presvetlenia

Pri výstavbe montovaných hál sú často požiadavky na osvetlenie vnútorného priestoru zhora. K tomuto slúžia presvetlovacie panely z polykarbonátu, ktoré prepúšťajú dostatok svetla. Tieto presvetlovacie panely vďaka svojej geometrii a oblému tvaru dokážu zvládnuť aj náročné poveternostné podmienky a vyššiu záťaž. Tento polykarbonát pôsobí aj ako izolant a má aj výborné protipožiarne vlastnosti.

Na presvetlenie strechy montovanej haly možno použiť aj svetlíky a svetelné kupoly. Niektorí majitelia montovaných hál sa snažia vyhnúť použitiu svetlíkov na streche, kvôli zatekaniu okolo svetlíka preto je potrebné vedieť, aký konštrukčný systém bol použitý – pri kvalitných konštrukčných systémoch a vhodných materiáloch samozrejme zatečenie nehrozí.


Použitie strešných panelov

Pri návrhu strechy zo sendvičových PUR panelov je dôležité si vopred ujasniť, či bude strecha montovanej haly pultová alebo sedlová. PUR panely taktiež môžu mať prispôsobený vzhľad a farebnosť vonkajšieho plechu tak, aby zapadala do okolitej výstavby. Vonkajší plech tak môže mať formu trapézovej krytiny – vzhľad vlnitého plechu, alebo môže mať vzhľad strešných tašiek, vďaka čomu bude strecha montovanej haly na nerozoznanie od strechy klasického rodinného domu.

Strešné PUR panely môžeme využiť pri montovaných halách vo výrobniach, v logistike či v priemysle, ale aj pri občianskych stavbách – napríklad pri administratívnych priestoroch či kanceláriách.